2023 syyskokouksessa vuoden savonettilaiseksi valittiin Ahti Planman.

- - - -


2021 syyskokouksessa kunniajäseneksi kutsuttiin Seija Heikkinen 
ja vuoden savonettilaiseksi Alli Nivala.

- - - -


Kuvat: Pentti Räsänen

2017 syyskokoksessa kunniajäseneksi kutsuttiin Raimo Pulkkinen 
ja vuoden savonettilaiseksi Martti Salminen. 

Kuvassa mukana myös puheenjohtaja Terttu Kolari. 
Samassa kokouksessa Terttu Kolari luovutti puheenjohtajan tehtävät Ahti Planmanille.

- - - -