AJANKOHTAISTA

Seniorien ATK-yhdistys SAVONETTI ryKOKOUSKUTSUSääntömääräinen vuosikokous pidetään torstaina 11.11.2021 klo 12.00Kuopion kaupungintalon juhlasalissa, Tulliportinkatu 31, 70110 KUOPIOKeväisen koronatilanteen ja -rajoitusten takiavuosikokouksessa käsitellään sääntöjen 10 § määräämät asiatniin kevät- kuin syyskokouksenkin osalta.Tervetuloa!HallitusKokouksen esityslista1. kokouksen avaus2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus4. hyväksytään kokouksen esityslista5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudenmyöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- jajäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle8. valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle9. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat10. päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta11. muut mahdolliset asiat12. kokouksen päättäminenKokouksen jälkeen jatketaan lyhyen tauon jälkeen Savonetin 20-vuotisjuhlallisuuksilla kutsun ohjelman mukaisesti.