AJANKOHTAISTA

Savonetti hyvinvointialueen kumppaniksi 
ikäihmisten digituessa

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Hyvinvointialue on tehnyt päätöksensä ensimmäisistä järjes-töille suunnatuista avustuksista kuluvalle vuodelle. Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry:lle (lyhyemmin Savonetille) on tässä haussa myönnetty 40 000 € kumppanuusmallin mukaista avus-tusta vuodelle 2023. Kumppanuusmallilla tarkoitetaan pitkäjän-teistä yhteistyötä, jonka mukaan kumppanuusrahoitus jatkuu myös kahtena seuraavana vuonna (2024-25) hyvinvointialueen kulloisenkin budjetin raameissa.

Etsimme Etsivään digituki -hankkeeseen järjestökoodrinaattoria.

Tule meille töihin!

lisätietoja avoimesta tehtävästä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Savonetti on toiminut STEAn rahoituksen turvin ja tuottanut digitukea Pohjois-Savon ikäihmisille jo yli 20 vuotta. Ohjauksen ja neuvonnan toteuttavat Savonetin vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Näitä vertaisohjaajia on noin 100 ja lisää koulutetaan vuosittain. Tällä konseptilla toimintaa on vähän kerrassaan pystytty laajentamaan useille paikkakunnille eri puolille Pohjois-Savoa ja vakiintuneita neuvontapisteitä on nyt jo toistakymmentä.

Yhtenä haasteena Savonetin toiminnassa on ollut, että kaikki tuen tarvitsijat eivät oma-aloitteisesti hakeudu ilmaisen neuvonnan piiriin. Syitä tähän on monia, kuten omasta osaamat-tomuudesta kumpuava häpeän tunne (”en minä kehtaa, kun olen niin tyhmä…”) ja sopivien lait-teiden puute (”en tiedä millaisen laitteen hankkisin, enkä ehkä edes oppisi sitä käyttämään…”).

Uuden hankerahoituksen turvin on tarkoitus palkata etsivän digituen koordinaattori, jonka johdolla vapaaehtoisohjaajat jalkautuvat mahdollisimman lähelle digituen tarvitsijoita varsinkin maakunnan laita-alueilla, mistä on pitkät matkat ja usein huonot julkiset yhteydet nykyisiin neuvontapisteisiin. Apuna käytetään erilaisia kumppanijärjestöjä, kuten eläkeläis-, kylä- ja oma-kotiyhdistyksiä, jotka ovat todenneet jäsenistössään lähelle tuotavan digituen tarvetta. Pohjois-Savon järjestöneuvosto, jossa Savonetti edustaa ikäihmisten järjestöjä, teki vuodenvaihteessa kaikille Pohjois-Savon järjestöille suunnatun hankekyselyn. Siinä kysyttiin muiden asioiden ohella myös lähelle käyttäjiä tuotavan digituen tarvetta. Yli 20 järjestöä piti tällaista tukea tärkeänä ja ilmaisi halunsa osallistua tätä koskevaan hankkeeseen. Näiden järjestöjen kanssa on tarkoitus ideoida yhdessä, miten löydetään avuntarvitsijat ja miten digituki saadaan perille.

Savonetissä ollaan iloisia ja innostuneita uudesta hankerahoituksesta, joka osoittaa arvostusta jo tehtyä työtä kohtaan ja avaa uusia mahdollisuuksia toiminnan määrätietoiselle kehittämiselle. Ikäihmisten digituki on niin suuri ja monitahoinen työkenttä, että siihen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä. Hyvinvointialueen ja järjestöjen lisäksi pyritään myös alueen kunnat saamaan mukaan yhteistyöhön kuntien laajentaessa palvelujensa digitalisointia.

Lisätietoja asiasta antavat Savonetin
toiminnanjohtaja Tiina Brunell, 040 061 7534 ja
hallituksen puheenjohtaja Ahti Planman, 0500 500 058
   SeniorSurfin etäopastuspalvelu

Uusi maksuton ja valtakunnallinen etäopastus-palvelu senioreille on avattu. Yhden luukun palvelusta seniorit saavat apua digitaitojen opetteluun, opastusta digipulmien ratkaisuun ja neuvontaa muihin digiasioihin. Etäopastus-palvelu on Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan rakentama ja opastajina toimivat yhteistyökumppaneiden luotettavat vapaa-ehtoiset vertaisopastajat, jotka yleensä ovat senioreita itsekin.

Etäopastusta voi pyytää verkkolomakkeella osoitteessa www.etäopastus.fi tai puhelimitse maanantaisin ja torstaisin klo 10.00 - 12.00 numerossa 044 7007 101 (hinta pvm/mpm).