AJANKOHTAISTA
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠  

Järjestökentän merkitys ja tulevaisuus

Suomalaisen järjestökentän merkitys on moninainen ja kiistaton. Järjestöt edistävät ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Ne vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tuovat yhteen ihmisiä erilaisista taustoista. Ne lisäävät ihmisten aktiivisuutta ja vahvistavat alueiden elinvoimaisuutta. Ne tukevat demokratiaa ja tuottavat tärkeää tietoa yhteiskunnan tilasta.

Järjestötoimintaan osallistuminen tuo elämään merkityksellisyyttä. Olen itsekin sen kokenut työskennellessäni sote-järjestökentällä vuosien ajan, osallistuessani urheiluseuran toimintaan, käydessäni järjestöjen järjestämissä tapahtumissa ja niin edelleen. Kaikki tämä tapahtuu vieläpä hyvin edullisesti suhteessa järjestön tekemän työn hyötyihin. 

Tätä taustaa vasten hallituksen suunnitelmat leikata sosiaali- ja terveysalan järjestöjen valtionavustuksia merkittävästi tuntuu lyhytnäköiseltä. Erityisesti tällaisena kriisien ja muutosten täyteisenä aikana pitäisi ymmärtää, että järjestöjen panos on yhteiskunnallemme välttämätön.

Järjestöjen toiminnan jatkuvuutta haastaa myös aktiivien ikääntyminen ja vaikeus löytää uusia ihmisiä jatkamaan toimintaa. Tämä pakottaa järjestöt etsimään uudenlaisia tapoja sitouttaa ihmisiä mukaan. Kansalaisyhteiskunta ei välttämättä enää toimi sellaisin periaattein, joihin pitkän linjan järjestötoimijat ovat tottuneet. Tätä meidän on syytä yhdessä pohtia.

Se ei kuitenkaan muutu, että järjestöjä tarvitaan. Esimerkiksi SAVONETIN kaltainen toimija tekee tässä ajassa erittäin merkityksellistä työtä. Yhteiskunta palveluineen digitalisoituu vauhdilla, mikä on monin tavoin hyvä juttu. Monet palvelut voidaan tuottaa kustannustehokkaammin ja silti laadukkaasti etäyhteyksien välityksellä. Samalla pitää kuitenkin huolehtia siitä, ettei kukaan jää vaille tarvitsemiaan palveluita. Yksi tapa siihen on järjestöjen toimintaedellytysten mahdollistaminen myös tulevaisuudessa.

Toivon jaksamista erityisesti kaikille teille arjen puurtajille, jotka vapaaehtoistyöllänne mahdollistatte järjestökentän arvokkaan toiminnan. On arvokasta, että annatte aikaanne yhteisen hyvän puolesta.

Laura Meriluoto