Savonetti tarjoaa maksutonta digitukea senioreille tabletin, puhelimen ja tietokoneen käyttöön Pohjois-Savon alueella. Savonetin tavoitteena on auttaa seniorikansalaisia oppimaan ja käyttämään tietotekniikkaa, jotta he voisivat osallistua yhä enemmän yhteiskunnan toimintaan ja hyödyntää digitaalisia palveluita.

Savonetti tarjoaa digineuvontaa sekä tietotekniikan koulutusta, järjestää tapahtumia ja tietoiskuja sekä ylläpitää yhteisöllistä verkostoa, jossa ikäihmiset voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia uutta toisiltaan. Yhdistyksen toimintaan voi osallistua kuka tahansa ikään tai osaamistasoon katsomatta, ja se tarjoaa mahdollisuuden pysyä mukana digitaalisen kehityksen ja muutoksen mukana myös iäkkäämmällä iällä.

Savonetti auttaa ikäihmisiä välttämään syrjäytymistä digitaalisesta yhteiskunnasta ja mahdollistaa heille entistä paremmat mahdollisuudet osallistua aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään.